Kosár
Termékek
Menü
Eszközök & kellékanyagok
Kezdőoldal
Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük a WEBMAXX STÚDIÓ Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.webmaxx.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Jelen ÁSZF kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében azon vállalkozásra (cégekre) vonatkozik, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és ad le megrendelést. Szolgáltató magánszemélyeket (fogyasztókat) nem szolgál ki, a Honlapon a vásárlás kizárólag vállalkozás részére megengedett.

Kérjük, amennyiben Felhasználója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Honlapnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalró.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar. 

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.  

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A Szolgáltató

Cégnév: Webmaxx Stúdió Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, III. Béla király utca 2.

Telefon: +36 33 631 240, +36 20 480 8050

E-mail: info@webmaxx.hu

Adószám: 13401188-2-11

Cégjegyzékszám: 11-09-010509

Bejegyző bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbíróság

Tárhelyszolgáltató adatai: Webmaxx Stúdió Kft.

 

2. Felhasználási Feltételek

2.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját. 

2.2 Szerzői jogok, tartalmak, képek

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.webmaxx.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
A weboldalon feltüntetett adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

 

3. A honlapon történő vásárlás

3.1. Regisztráció

A Megrendelés leadása nincs regisztrációhoz kötve, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó regisztráció nélkül - „Vásárlás vendégként” -  adja le. A Honlapon megtalálhatóak olyan, a Szolgáltató által készített dokumentációk, amelyekhez kizárólag regisztrált Felhasználók férhetnek hozzá (pl. programozási és üzembe helyezési segédlet).

Felhasználó ha regisztrálni szeretne a Honlapon, akkor a Honlap fejlécében megtalálható „Bejelentkezés” menüponton belül a „Nincs még regisztrációja” feliratra kattintást követően a regisztrációs adatlap értelemszerű kitöltésével tud.  A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a

Szolgáltató részére:
Partner típusa
Számlázási adaok (Számlázási név, cím, adószám)
Kapcsolattartó neve
Email cím
Telefonszám
Jelszó

Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@webmaxx.hu címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Megrendelés

Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a menüpontok használatával tud böngészni, és itt választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. 

Felhasználónak lehetősége van a Honlap felső részében található „Keresendő kifejezés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a fenti menüpontok esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét.
A kosár tartalmát (a kiválasztott terméket) Felhasználó a Honlap bal oldalán lévő,  "Kosár" ikonra kattintva tekintheti meg és ellenőrizheti . A „Kosár” ikonra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

A „Kosárba” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét. A weboldalon található bruttó árak tartalmazzák a 27% áthárított ÁFÁ-t.

Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a piros „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a „Mennyiség” oszlopban, a +; - gombok használatával. 
Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár kiürítése” gombra kattintva. A „Vásárlás folytatása” gombra kattintva Felhasználót a Honlap visszanavigálja a termékekhez, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon a termékek közötti böngészést. 
A „Fizetés” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon. 

Amennyiben Felhasználó a Honlapon való böngészés és a termékek kosárba helyezése előtt, a Honlapon még nem regisztrált vagy nem lépett be, úgy a megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Belépés partnereinknek” mezőbe belépési adatait megadva, vagy az „Új vásárlóinknak” mezőben található "Vendégként vásárolok" gombra kattintással megrendelését regisztráció nélkül folytatja, illetve a „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghatározottak szerint.

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.
Felhasználónak a megjelenő felületen, kivéve, ha regisztrált felhasználó – a számlázási adatokat meg kell adnia a „Számlázási adatok” felületen, továbbá ki kell választania a kívánt fizetési módot, majd az „Összesítés” felületen megtekintheti egy összegző képernyőn, hogy milyen termékeket helyezett kosarába és mennyi a fizetendő végösszeg, amely tartalmazza a szállítás költségét is. 
Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az oldal alján található „Megrendelés” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesen elküldheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, értesíti a Felhasználót, ahol a Felhasználó megrendelésének száma is megtalálható. A rendelés feladása tehát a „Megrendelés” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, mivel a szerződés nem fogyasztóval jön létre nem kötelező magyar nyelvű használati utasítás adása a termékhez, magyar nyelvű használati utasítást csak abban az esetben tud a termékhez csatolni, ha azt a gyártó biztosítja.
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az eszköz leszállításától kezdődően 3 hónapig rendes munkaidőben (hétfőtől-péntekig, 9:16 óra között) telefonon segítséget nyújt a beüzemelésében, maximum 2 alkalommal és összesen 2 órában. A határidő lejárta után, illetve a beüzemelésen túl igényelt szolgáltatásokra a Szolgáltató minden esetben egyedi ajánlat ad a Felhasználó részére.

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában, akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). 

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről nem minősül a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának, az ajánlatot Szolgáltató legkésőbb az ajánlat beérkezését követő 72 órán belül, az árukészlet ellenőrzését követően igazolja vissza, és e második visszaigazoló emaillel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 72 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó második visszaigazoló és egyben elfogadó e-mailt.

A weboldalon az árak forintban értendők, nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. 

Amennyiben Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy a Szolgáltató elállhat a szerződéskötéstől/rendelés teljesítésétől. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlhatja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató kizárólag céges vásárlókat szolgál ki, így az elektronikus úton megkötött szerződés nem tartozik a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá, így a Felhasználót a megrendelt termékekkel összefüggésben nem illeti meg megrendeléstől, illetve a termék átvételétől számított 14 napon belül az elállás joga, valamint az a jog, hogy a terméknek a vásárlástól számított 3 munkanapon belüli cseréjét kérje. Az elállás ebben az esetben szerződésszegés esetén vagy a felek által előzetesen kikötött elállási jog alapján lehetséges és a Ptk. elállásra, felmondásra vagy hibás teljesítésre vonatkozó szabályai alkalmazandóak a fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései helyett, mely szerint ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt, ha e törvény eltérően nem rendelkezik.

Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben nettó 50.000 Ft vagy a feletti értékű terméket vásárol, mely nincs készleten és az adott terméket a Szolgáltató kifejezetten a Felhasználó kérésének eleget téve szerez be vagy gyárt le, de a Felhasználó a beszerzés ideje alatt megrendelését lemondja vagy átvételi értesítéstől számított 10 napon belül megrendelését az értesítéstől számított nem veszi át, és/vagy a Szolgáltató megkeresésére nem reagál, úgy a Szolgáltató az adott termék vételárának 50%-ára válik jogosulttá.

Az elállási jog rendeltetéséből következik, hogy a szerződésszerű teljesítés után már nem gyakorolható, mert a teljesítés a szerződést megszünteti. El lehet állni azonban a szerződéstől, ha a teljesítés már megkezdődött, de még nem fejeződött be.

3.5. Fizetés

A Fizetés módja attól függően változik, hogy a Felhasználó személyesen veszi át a megrendelését, vagy Budapesten, vagy vidéken kéri a rendelés kiszállítását. 
Fizetési lehetőségek: készpénz, utánvétel, átutalás, előre utalás, bankkártyás fizetés
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A Felhasználó a választható fizetési módokról a Honlapon megtalálható Szállítási és fizetési feltételek menüpontban tájékozódhat bővebben. A Szállítási és fizetési feltételek menüpontban megtalálható információk jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

3.6. Számla 

Szolgáltató ezúton tájékoztatja Felhasználóit, hogy fenntartja magának a jogot, hogy saját döntése alapján, a mindenkori jogszabályi követelmények figyelembevételével, termékeiről és szolgáltatásairól e-számlát bocsásson ki. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó, mint számlabefogadó az elektronikus számla alkalmazásához beleegyezését adja, valamint elfogadja, hogy utólag nem áll módunkban kiállítani papír alapú számlát.

Amennyiben Szolgáltató számláit e-számla formájában állítja ki Felhasználó részére, így az áruátadás minden esetben (kiszállítás, személyes átvétel) árukísérő nyomtatvánnyal történik. Az e-számla kiállítását követően azonnal elérhető és letölthető a Szolgáltató Webáruházában, a Személyes oldalam/Pénzügyi információim menüpont alatt. 

Szolgáltató napi egy alkalommal elektronikus levélben értesítést küld a Felhasználó részére, amennyiben az elmúlt 24 órában elektronikus számla került kiállításra a Felhasználó részére. Az elektronikus levél tartalmazza a számlát PDF formátumban, valamint a hitelesítő has kódot TXT formátumban. A jelen pontban részletezett dokumentumokat a Szolgáltató a vásárláskor megadott e-mail címre küldi.

Az elektronikus számlák letöltésének elmulasztása nem befolyásolja a Felhasználói fizetési kötelezettségét az így kiállított számlák tekintetében.

3.7. Szállítás 

A Honlapon keresztül megrendelt termékek kiszállítását Budapesten a Szolgáltató saját gépjárművel végzi, vidéken futárszolgálat teljesíti a megrendelések kiszállítását. a Felhasználó által megadott címre. A Szolgáltató és a futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 10:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. 

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. 

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a futár a terméket visszaszállítja és a Szolgáltató azt továbbértékesítheti, a megrendelést pedig törölheti.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). 

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

3.7.1. Szállítási költségek

A szállítás költsége értékhatárhoz, illetve földrajzi szállítási címhez kötött, melyről bővebben információt a Honlapon, a Szállítási és fizetési feltételek menüpontban tájékozódhat. A Szállítási és fizetési feltételek menüpontban megtalálható információk jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

3.7.2. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje terméktípusonként eltérő, a várható kiszállítás idejéről a Szolgáltató minden esetben e-mailben tájékoztatja Felhasználót. Az általános szállítási határidő raktári termékek esetében 1-2 munkanap, külső gyártói raktár esetén 3-5 munkanap. A „Rendelhető” státuszú termékek esetében a gyártó egyedi visszaigazolásától függ, ami néhány naptól akár több hétig is terjedhet.

A megadott szállítási határidők változhatnak, azok a Szolgáltatói, illetve nemzetközi készletek vagy gyártási adatok alapján, tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a beszállítók, gyártók, logisztikai cégek késedelmes vagy nem megfelelő teljesítése, illetve egyéb okból bekövetkezett szállítási késedelem miatt.

3.8. Személyes átvétel

Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a 2500 Esztergom, Bátori Schulz Bódog utca 35. szám alatti raktárban, nyitvatartási időben, előre egyeztetett időpontban.  

A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

A személyes átvétel ingyenes.

 

4. Szavatosság

4.1. Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A Felhasználó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Ha a termék meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Szolgáltató nem köteles a Felhasználó, jótállási, illetve szavatossági igényének teljesítésére, amennyiben a terméket a Felhasználó bizonyíthatóan nem megfelelően tárolta, szerelési beépítési utasításoknak nem megfelelően építette be, nem rendeltetésszerűen használta, a karbantartási műveleteket nem a karbantartási utasításoknak megfelelően végezte, a terméket sérülés érte. 

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

4.2. Jótállás

A Szolgáltató – tekintettel arra, hogy fogyasztókat nem szolgál ki – az általa értékesített termékek tekintetében nem terheli kötelező jótállás biztosításának kötelezettsége, nem tartozik az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá.

Szolgáltató kizárólag a termék gyártó által vállalt jótállást garantálja, mely jótállási kötelezettség csak a gyártó által vállalt garanciális határidőn belül keletkezett meghibásodásokra terjed ki. Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Szolgáltató jótállási kötelezettségének a Felhasználó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás tartalmára, érvényesítésének feltételeit minden esetben a gyártó határozza meg. Közreműködése keretében Szolgáltató azt vállalja, hogy a részére eljuttatott hibás terméknek a jótállás keretében történő javítása érdekében a gyártóhoz eljuttatja, intézkedik a javítás, vagy csere elvégzése érdekében.

A meghibásodott eszköz szállításáról a javítást kérő Felhasználó köteles gondoskodni a Szolgáltató telephelye és a Felhasználó telephelye között, mindkét irányban. A nem megfelelő csomagolásból eredendő sérülésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató és gyártó a jótálláskeretében elsősorban a termék javítását vállalja, amennyiben a terméket nem lehet javítani, abban az esetben kerülhet sor a termék cseréjére.

4.3. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági, jótállási igényeit Felhasználó a következő elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti:

WEBMAXX STÚDIÓ Kft.

2500 Esztergom, III. Béla király utca 2.

info@webmaxx.hu

Kellékszavatossági jogot a Felhasználó abban az esetben érvényesíthet, ha a megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt. Ha a termék a vásárlást követően hibásodott meg, abban az esetben Felhasználó, ha annak feltételei fennállnak, a gyártó által biztosított jótállási jogával élhet. Felhasználó szavatossági jog érvényesítéskor köteles megjelölni, hogy kellékszavatossággal, vagy jótállással kíván-e élni, és kellékszavatosság érvényesítése esetén köteles megadni az azt megalapozó bizonyítékokat.
Kellékszavatossági jog érvényesítése esetén a Szolgáltató fent megjelölt elérhetőségein kell jelezni a jogérvényesítést. Szolgáltató ezt követően felveszi a kapcsolatot Felhasználóval a kellékszavatossági jog érvényesítésével kapcsolatban. 
Szolgáltató garanciális javítást csak érvényes, kitöltött, dátummal és gyári számmal ellátott jótállási jegy, valamint az eszköz vásárlását igazoló számla bemutatására végez. A javítást kérő Vásárlónak nem lehet a Szolgáltatóval szemben rendezetlen tartozása.
A meghibásodott eszköz szállításáról garanciális javítás esetén a javítást kérő Felhasználó köteles gondoskodni a Szolgáltató telephelye és a Felhasználó telephelye között, mindkét irányban. A nem megfelelő csomagolásból eredendő sérülésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jótállási időszak lejártát követően vagy a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett hibák javítási költsége a Felhasználót terheli, aki ezen munkák elvégzésére a Szolgáltató előzetes árajánlata alapján adhat megbízást.

 

5. Jogérvényesítési Lehetőségek

5.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a következő elérhetőségeken írásban terjesztheti elő.
WEBMAXX STÚDIÓ Kft.
2500 Esztergom, III. Béla király utca 2.
info@webmaxx.hu 
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 

5.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 

6. Az Általános Szerződési Feltételek Egyoldalú Módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni, kivéve, ha a Felhasználó tiltakozik a módosítások ellen.

 

7. Tulajdonjog Fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. A Felhasználó csak abban az esetben szerez tulajdonjogot a terméken és csak abban az esetben rendelkezhet a termék sorsáról szabadon, ha annak teljes vételárát megfizette a Szolgáltató felé. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani, azaz sem kereskedelmi célú vásárlás esetén sem egyéb esetben a tulajdonjog fenntartása alatt a Felhasználó a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.04.01.

Legutóbb megtekintett termékek

Összehasonlító
Összes elem törlése